5 zasad prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych

5 zasad prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Prawidłowe selektywne zbieranie odpadów komunalnych to ważny element dbania o środowisko naturalne i zachowanie jego czystości. Warto znać zasady tego procesu. Dzięki temu łatwo można realizować go w swoim domu, na osiedlu mieszkaniowym, w obiekcie publicznym czy miejscu pracy. Wszyscy na tym skorzystamy! Przedstawiamy 5 prostych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1. Segregacja odpadów

Pierwszą zasadą jest odpowiednia segregacja odpadów. Oznacza to, że powinniśmy dzielić je na poszczególne frakcje, takie jak: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady zielone oraz odpady zmieszane. Każda frakcja powinna być zbierana w osobnym pojemniku lub worku. Dzięki temu możemy zapewnić odpowiednią jakość surowców wtórnych, które powstaną z odpadów. Nie wolno mieszać różnych rodzajów śmieci – np. szkła z tworzywami sztucznymi czy papieru z odpadami organicznymi. Każdy z tych rodzajów odpadów powinien zostać osobno wrzucony do właściwego pojemnika. Dzięki temu proces recyklingu będzie zdecydowanie bardziej efektywny.

2. Oznakowanie pojemników na odpady

Należy również pamiętać o prawidłowym oznakowaniu miejsc, w których wyrzucamy śmieci. Każdy pojemnik na odpady powinien mieć widoczną informację na temat swojego przeznaczenia. Dzięki temu unikniemy pomyłek i będziemy wiedzieć, do którego pojemnika wrzucić np. butelkę plastikową czy papierowe opakowanie. Przyjmuje się, że niebieski pojemnik na odpady przeznaczony jest na papier, zielony na szkło, a żółty na plastik i metale. Warto korzystać z usług firm wywożących śmieci, które dostarczają klientom odpowiednio oznakowane pojemniki.

3. Pilnowanie terminów

Kolejną istotną zasadą jest terminowe wystawianie pojemników na odpady. Oznacza to, że należy wystawić je na ulicę w wyznaczonym dniu o wyznaczonej porze lub umożliwić łatwy dostęp do miejsca zbierania śmieci odpowiedniej firmie. Dzięki temu usługi komunalne są realizowane w prawidłowy sposób, a pojemniki opróżniane zawsze na czas. Unikniemy również nieestetycznego wyglądu otoczenia i zapewnimy odpowiednie warunki do przetwarzania odpadów.

4. Przygotowanie odpadów

Ważne jest także odpowiednie przygotowanie odpadów do zbiórki. Mniejsze śmieci warto pakować w większe (np. do zbędnych, wyrzucanych worków i toreb z takiego samego materiału), aby zabezpieczyć je przed rozsypaniem się podczas transportu. Odpady z resztkami jedzenia należy wcześniej dobrze oczyścić, ułatwiając ich recykling. Papier powinien być suchy, a szkło pozbawione etykiet i nakrętek. W przeciwnym wypadku śmieci te nie zostaną prawidłowo przetworzone i będą musiały zostać wyrzucone do odpadów zmieszanych.

5. Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Na koniec warto pamiętać, aby nie wrzucać do pojemników na odpady komunalne rzeczy, które nie nadają się do recyklingu lub są niebezpieczne dla środowiska. Do takich przedmiotów należą np.: zużyte baterie, niesprawny sprzęt elektroniczny czy przeterminowane lekarstwa. Te przedmioty powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórki, gdzie będą mogły zostać zabezpieczone, a następnie poddane odpowiedniej obróbce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − 3 =