Pedagogika – czy to jest zawód przyszłości?

Pedagogika – czy to jest zawód przyszłości?

Każdy, kto chodził do szkoły pamięta, że czy to w szkole podstawowej, czy w średniej lub zawodowej, swój gabinet na terenie placówki miał też pedagog szkolny. Nie każdy uczeń miał choć jednorazową styczność z takim specjalistą, jednak jego wszechobecność w placówkach szkolnych wskazuje, że jest on potrzebny. Kim jest pedagog szkolny? Czy także w przyszłości będzie zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu?

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog szkolny, ogólnie mówiąc, zajmuje się różnymi problemami, z którymi mogą borykać się uczniowie. Młodzież nie zawsze zdaje sobie sprawę, że coś może być problemem, ale mogą na to wskazywać pewne zachowania, jak np.:

  • agresja,
  • częste wagary,
  • wycofanie społeczne,
  • problemy z nauką, które jednak nie wynikają z żadnej dysfunkcji,
  • lekceważenie zasad panujących na terenie szkoły, itd.

Najczęściej uczeń trafia do pedagoga wysłany do gabinetu przez wychowawcę, dyrekcję lub innego nauczyciela, po zaobserwowaniu np. jednego z powyższych problemów. Pedagog szkolny ma pomagać uczniom w określeniu, co stoi u podstaw pewnych zachowań oraz w rozpoczęciu walki z niekorzystnym stanem rzeczy.

Bez pedagoga szkolnego szkoła nie może prawidłowo funkcjonować

Pomimo starań i przygotowania pedagogicznego do nauczania, żaden nauczyciel nie ma jednak całej niezbędnej wiedzy o tym, jak rozpoznawać pewne problemy uczniów, co może być ich przejawem oraz jak zacząć pomagać wychowankom. Właśnie dlatego szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego, który uzyskał stosowne wykształcenie i przygotowanie do tego konkretnego zawodu.

Jakie wykształcenie musi mieć pedagog szkolny?

Wymagania pod tym względem są bardzo konkretne. Kandydat na pedagoga szkolnego musi:

  • mieć ukończone studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku pedagogika (zgodne z prowadzonymi zajęciami) oraz przygotowanie pedagogiczne lub:
  • mieć ukończony inny kierunek na studiach jednolitych magisterskich albo II stopnia oraz studia podyplomowe zgodne z prowadzonymi zajęciami, a także – koniecznie – przygotowanie pedagogiczne.

Oznacza to, że uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze pedagoga można nabyć w każdym momencie – wystarczy podjąć stosowne studia pedagogiczne, także w formie studiów podyplomowych.

Czy pedagog zawsze będzie miał pracę?

Pedagog szkolny będzie potrzebny tak długo, jak długo dzieci i młodzież będą częścią naszego społeczeństwa, czyli zawsze. Jeśli kogoś zaczęła interesować pedagogika studia można podjąć w tym kierunku także w dorosłym życiu. Jak jednak pogodzić naukę z aktualną pracą i innymi obowiązkami, w tym domowymi i rodzinnymi? Przecież nawet na studiach podyplomowych trzeba brać udział w zajęciach przez dwa lub trzy semestry, aby uzyskać świadectwo ich ukończenia.

Jak w prosty sposób ukończyć podyplomowe studia pedagogiczne?

Sporo szkół wyższych prowadzi przynajmniej część kierunków ze swojej oferty w formie online. Jedną z nielicznych uczelni, która proponuje wszystkie prowadzone tutaj  kierunki w tej formie, jest Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Dzięki temu chętni mogą podjąć także studia pedagogiczne online.

Warto studiować pedagogikę?

Bez ludzi z wykształceniem pedagogicznym nie mogą funkcjonować szkoły. Z kolei sama młodzież zawsze borykała się z pewnymi problemami i nie uniknie tego w przyszłości. Dlatego stała obecność pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych zawsze będzie nieodzowna.  Dlatego studia pedagogiczne są zawsze na czasie i pozwolą odnaleźć się na rynku pracy oraz znaleźć stałe i pewne zatrudnienie, co jest dzisiaj bardzo istotne.

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + siedemnaście =